Bijna, ik loop iets achter

Top! Er is beweging in de goede richting

Is je doelstelling nog steeds reëel of ga je iets bijstellen?